- Förstasidan
- Anställningsvillkor
- Arbetstid
- Fortbildning
- Forum för samtal
- Info från styrelsen
- Länkar
- Löner
- Protokoll
- Stadgar
- Övrigt

Ansökan om medlemskap

Namn: *
Adress: *
Postadress: *
E-post:
Födelsedatum: * (6 siffror)
Anställning: *
Anställningsgrad: % *
Om du är med i annat
fackförbund, vilket?:
* De rutor som måste fyllas i.


Medlemsavgiften (200:-) betalas per verksamhetsår (1 juli – 30 juni).
Medlemsavgiften räknas från halvårsskiftet. Den som blir medlem
efter den 1 januari betalar bara en halv medlemsavgift.

Den som underlåter att betala medlemsavgift två år i följd får
inte stå kvar som medlem.